QUBIC SYSTEM PRODEJCE V ČR - logo

Co to znamená 3DOF, 4DOF a 6DOF


DOF (Degrees Of Freedom) česky STUPNĚ VOLNOSTI se používají pro definování možností pohybu jakéhokoliv pevného tělesa v prostoru.

Existuje celkem 6 stupňů volnosti a u pohybových simulátorů se nejčastěji používají tyto jejich anglické názvy:

1.  PITCH
2.  ROLL
3.  YAW
4.  HEAVE
5.  SWAY
6.  SURGE

Stupně volnosti (DOF)


Česky by se těchto 6 stupňů volnosti dalo popsat takto:

PITCH - Naklonění dopředu a dozadu
ROLL - Naklonění doleva a doprava
YAW - Otočení doprava a doleva
HEAVE - Pohyb nahoru a dolů
SWAY - Pohyb doleva a doprava
SURGE - Pohyb dopředu a dozadu


Číslo před výrazem DOF pak vyjadřuje kolik z výše uvedených stupňů volnosti vám pohybový simulátor dokáže poskytnout.

1DOF - Simulátor poskytuje 1 z celkových 6-ti stupňů volnosti
2DOF - Simulátor poskytuje 2 z celkových 6-ti stupňů volnosti
3DOF - Simulátor poskytuje 3 z celkových 6-ti stupňů volnosti
4DOF - Simulátor poskytuje 4 z celkových 6-ti stupňů volnosti
5DOF - Simulátor poskytuje 5 z celkových 6-ti stupňů volnosti
6DOF - Toto je maximum, simulátor poskytuje všech 6 stupňů volnosti


Pro správné pochopení pohybových možností jakéhokoliv simulátoru je tedy nutné znát nejen počet stupňů volnosti DOF, ale i to o jaké konkrétní stupně se jedná.


Seznam stupňů volnosti u produktů QUBIC SYSTEM:

2DOF
QUBIC SYSTEM QS-CH2  - Yaw / Surge

3DOF

QUBIC SYSTEM QS-CH1 FULL MOTION  - Pitch / Roll / Heave

4DOF
QUBIC SYSTEM QS-V20  - Pitch / Roll / Yaw / Heave

6DOF / maximum
QUBIC SYSTEM QS-S25  - Pitch / Roll / Yaw / Heave / Sway / Surge
QUBIC SYSTEM QS-625  - Pitch / Roll / Yaw / Heave / Sway / SurgeCopyright © QS MOTION.CZ  |  Kopírovat článek nebo jeho části na další web je povoleno s podmínkou uvedení zdroje  QS MOTION.CZ  s aktivním odkazem  https://www.QSmotion.cz/  na cílové stránce.